دستاورد های علمی تمدن اسلامی

هنگامی که به خوبی ادوار گذشته می نگریم در می یابیم که ظلمی عظیم و عمدی از طرف تمدن غرب به هویت قومی و عقیدتی ما شده است, زیرا از یک سو بیگانگان فضایل و دستاورد های تمدن اسلامی  انکار و از سوی دیگر مسلمانان در ثبت دستاورد های تمدنی خود از جمله دستاورد های علمی خود تسامح کرده اند و در نتیجه این باور غلط در اذهان مردم جهان و حتی میان ایرانیان ومسلمانان شکل گرفت که غربیان تافته ای جدا بافته اند واز یونان قدیم تا رم و رنسانس انان همواره پیشتاز ومولد و شرقیان و مسلمانان دنباله رو و مصرف کننده بودند و نتیجه عملی چنین باوری که از دوسده ی گذشته تاکنون تبلیغ می شود این است که سعی بیهوده نکنیم وسرنوشت محتوم خود را به عنوان انسان های درجه چندم بپذیریم  پس مناسب دیدم تا قطره ای از دریای دستاورد های علمی مسلمین را در طول حیات تمدن اسلامی تشریح و تقریر کنم ودر اینجا در هر علم به صورت جداگانه ابداعات و تولیدات علمی مسلمانان را مطرح شده است

فلسفه

برخی فلسفه را علم به وجود از ان لحاظ که وجود است تعریف کرده اند و برخی دیگر ان را علم به حقایق  اشیا براساس توانایی انسان تعریف کرده اند فلسفه یکی از علومی است که حکمای اسلامی ان را بسیار گسترش داده اند ونام اورترین علمای ما در این علم بیش از سایر علوم فعال بودند از جمله ی این دانشمندان فارابی ,ابن سینا,خواجه نصیرالدین طوسی,شیخ هاب الدین سهروردی,میرداماد,ملاصدرا,را می توان نام برد

درباره ی عظمت دستاورد های فلسفی مسلمین گفتن همین نکته بس که تا پیش از فلسفه ی اسلامی مسایل فلسفی به دویست مسئله می رسید ولی این مسائل در فلسفه اسلامی به هفصد مسئله بالغ گردید که از جمله این مسایل عبارتند از:اصالت وجود,وحدت وجود,تشکیک وجود , وجود ذهنی,حرکت جوهری,تجرد نفس حیوان و تجرد نفس انسان در مرتبه خیال,بعد بودن زمان , معاد جسمانی , اما مهمترین دستاورد مسلمانان در فلسفه که زمینه ساز رسیدن به تمامی دستاورد های بعدی شد, ایجاد پیوند بین عقل فلسفی و وحی دینی که بر همین مبنا فلسفه اسلامی به دو مکتب اصلی تقسیم می شود:مکتب مشاء و مکتب اشراق

مکتب مشاء:بر اساس نظریات ارسطو است این فلسفه بر مبنای ستدلال واعتبار عقل پایه گزاری شد وبه همت ابو یعقوب سحاق کندی,ابو نصر فارابی , ابوالحسین عامری,ابوعلی سینا و ابن رشد پی گیری شد وسپس در تمدن غرب دنبال شد

مکتب اشراق:اشراق به معنای روشن شدن ,تابیدن و اشکار شدن است و از لحاظ زمانی قدیمی ترین حکمت است ,فلسفه افلاطون ,فلسفه اشراقی است و پیشگام این فلسفه در جهان اسلام سهروردی است

ریاضی

علم ریاضی از جمله دانش هایی است که دانشمندان مسلمان دران فعالیت های چشم گیری داشته اند

ریاضی دانان مسلمان هم در مباحث انتزاعی و هم در مباحث کاربردی دستاورد های چشم گیری داشته اند که از جمله ی این دستاورد ها عبارتند از:ابداع وبه کارگیری کسرهای اعشاری توسط غیاث الدین جمشید کاشانی ,ابداع علم جبر توسط محمد بن موسی خوارزمی، ابداع اعداد منفی توسط ابولوفای بوزجانی که وی اعداد منفی را دین نامید ، به دست آوردن مقادیر مجهول با معادله مند کردن این مقادیرو حل این معادلات در علم جبر،تقسیم بندی معادلات به معادلات درجه اول،دوم و سوم از ابداعات دانشمندان مسلمان است

مسلمانان نخسین کسانی بودند که علم جبر را وارد علم هندسه کردند و از طریق معادلات جبری به حل مسایل هندسی پرداختد, تبدیل مختصات هندسه سه بعدی به مختصات دوبعدی توسط خواجه صیرالدین طوسی که ر ساختن اسطرلاب های  های دقیق مسلمانان که اروپایی ها پانصد سال بعد به ان دست یافتند بسیار موثر بود

مکانیک

دانش مکانیک نزد مسلمانان علم الحیل نامیده می شده است

از جمله دستاگاه هایی که توسط مهندسان مسلمان ساخته شده می توان تعدادی را نام برد : ساعت مکانیکی ساخته تقی الدین راصد , این ساعت افزون بر نشاندادن ساعات و دقایق , قابلیت نشان دادن روز ها , شب ها ,تاریخ روز ,ماه و حتی سال را داشته است,ابزار های بالا کشیدن اب که ناعوره یا چرخ اب نامیده می شده که از نظر قدرت و دقت بسیار قابل توجه است

علم نور شناسی که شاخه ای از علم الحیل است توسط دانشمندان مسلمان پایه گذاری شد و ابن هیثم را پدر علم نور شناسی میدانند

جغرافیا

جغرافیا کلمه ای یونانی است بر گرفته از عناوین اثار مرینوس و بطلمیوس که مسلمانان در ربی اصطلاح صوره الارض را برای ان گذاشتند  از جمله دستاورد های مسلماناندر علم جغرافیا می توان به این موارد اشاره کرد:اندازه گیری قوس یک نصف النهار که نتیجه متوسط این اندازه گیری , طول یک درجه نصف النهار را 56 میل عربی به دست داد که از لحاظ دقت چشمگیر است , ترسیم نقشه ی جهانی به نام الصوره المامونیه که از نقشه های بطلمیوس و مرینوس بسیار برتر است

یشرفت مسلمانان در شناسایی ویژگی های جغرافیایی سرزمین ها به ویژه سرزمین های اسلامی بسیار چشمگیر است برای مثالاب خرداد به در یکی از اثارش به نام المسالک و الممالک به وصف راه ها ,جهت قبله در کشور های گوناگون , تقسیماتاداری و وضع مالیات ها می پردازد , وصف او انقدر دقیق است که بر اساس ان می توان بودجه خلافت  را در قرن سوم هجری محاسبه و مشخص کرد

+ نوشته شده در پنجشنبه نهم شهریور ۱۳۹۱ساعت 13:38 توسط کریم غیور |